This is the 'production' environment
Universitetet i Oslo
UB-baser erfarer for tiden problemer med Single Sign-On. Kontakt ub-drift@ub.uio.no ved spørsmål eller behov for lokal innlogging.
Språk: Norsk bokmål English | Logg på

Fremmedspråk og Fremmedspråkundervisning i Norge er en bibliografisk database med referanser til tekster i forskjellige formater som handler om fransk, spansk og tyskundervisningen i Norge. Målet med denne bibliografiske databasen er å visualisere og formidle det enorme arbeidet som har blitt utført i Norge fra ca 1800 til i dag. Databasen er under utvikling. Kommentarer og forslag sendes til José María Izquierdo