This is the 'production' environment
Universitetet i Oslo
UB-baser erfarer for tiden problemer med Single Sign-On. Kontakt ub-drift@ub.uio.no ved spørsmål eller behov for lokal innlogging.
Språk: Norsk bokmål Español Català English | Logg på

Bibliografi over Manuel Vázquez Montalbáns utgivelser er en bibliografi med fortiden rundt 1400 innførsler som drives av Universitetsbiblioteket i Oslo sammen med den internasjonale foreningen AEMVM. Kommentarer og forslag sendes til José María Izquierdo.