This is the 'production' environment
Universitetet i Oslo
UB-baser erfarer for tiden problemer med Single Sign-On. Kontakt ub-drift@ub.uio.no ved spørsmål eller behov for lokal innlogging.
Dette arkivet inneholder katalogposter fra Bibsys-katalogen for alle poster der UBO hadde beholdning da Bibsys-systemet («Blåskjermen») ble tatt ut av bruk til fordel for Alma i 2015. Arkivet inneholder bibliografiske poster (objektposter) i Bibsys-MARC-formatet, samt beholdningsinformasjon fra dokumentpostene. Interne lukkede bemerkninger er tatt ut av personvernhensyn.