This is the 'production' environment
Universitetet i Oslo
UB-baser erfarer for tiden problemer med Single Sign-On. Kontakt ub-drift@ub.uio.no ved spørsmål eller behov for lokal innlogging.

Dommenes populærnavn eller kallenavn er funnet i den juridiske litteraturen og i domsavsigelser hvor avgjørelsene er omtalt. Enkelte avgjørelser er oppført med flere populærnavn. Basen gir referanser til Norsk retstidende (Rt.), Rettens gang (RG) og Nordiske domme i sjøfartanliggende (ND). Basen utvikles av Juridisk bibliotek, Universitetet i Oslo

Forslag til dommer som du mener burde være med i basen, kan sendes til ujur@ub.uio.no med angivelse av i hvilken sammenheng det aktuelle populærnavnet har vært eller vil bli brukt.