This is the 'production' environment
Universitetet i Oslo
UB-baser erfarer for tiden problemer med Single Sign-On. Kontakt ub-drift@ub.uio.no ved spørsmål eller behov for lokal innlogging.

Bruk av databasen

Norsk litteraturkritikk er en bibliografi over litteraturkritikk publisert i norske medier, og inneholder også enkelte omtaler av norsk litteratur publisert i utenlandske medier. Bibliografien er et pågående prosjekt, og redigeres og utbygges kontinuerlig. Blant annet er større strukturelle endringer under utarbeiding. Alle henvendelser, spørsmål eller meldinger om feil kan rettes til norsklitteraturkritikk@ub.uio.no.

Foreløpig er eldre kritikk (1770-1940) best dekket i bibliografien, men den inneholder også en rekke innførsler av nyere kritikk. Databasens oversikt over eldre norsk litteraturkritikk er verdifull, fordi dette materialet kan være utfordrende og tidkrevende å finne frem til. Selv om mye materiale er digitalisert og tilgjengelig på nett, har ordgjenkjenningsteknologien foreløpig en del problemer med å registrere eldre typografi og skannet materiale. Søk etter litteraturkritikk i digitale arkiver som NB.no kan derfor gi langt færre treff enn den stoffmengden som faktisk finnes. I databasen Norsk litteraturkritikk er det enkelt å søke etter for eksempel kritiker, forfatter, verk eller publikasjon, og derfra finne metadata for den aktuelle kritikken, publikasjonen eller verket. Det arbeides nå også med å lenke direkte fra postene til fulltekst av kritikk og verk i Nasjonalbibliotekets digitale arkiver. 

Søk i Norsk litteraturkritikk 

Norsk litteraturkritikk muliggjør søk på tvers av en rekke kategorier, deriblant kritiker, forfatter, publikasjon, verk og sjanger. Det arbeides nå med å legge inn emneord i postene, slik at tematiske søk også vil bli en mulighet.

Det er mulig å gjøre både enkle og avanserte søk i databasen. Ved å trykke på «avansert søk» utvides menyen med flere kategorier det er mulig å søke i, og det åpnes for flere spesifiseringsmuligheter. Trykk på «+»-knappen om du ønsker å legge inn ytterligere felter for spesifisering, og bruk kombinasjonsordene «og» eller «eller» for å begrense eller utvide søket.

Det er mulig å tilpasse trefflisten. I menyen «Vis kolonner» kan du velge hvilke kategorier du ønsker at treffet skal vise, og i selve resultatlisten kan du sortere treffene i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonnetitlene, for eksempel «Forfatter» eller «Utgitt». Du kan også velge antall treff som vises per side. 


Sist endret av Marte Hagen 2020-02-24 15:04:01