This is the 'production' environment
Universitetet i Oslo
UB-baser erfarer for tiden problemer med Single Sign-On. Kontakt ub-drift@ub.uio.no ved spørsmål eller behov for lokal innlogging.

Norsk litteraturkritikk er en bibliografi over litteraturkritikk publisert i norske medier. Den inneholder også enkelte omtaler av norsk litteratur publisert i utenlandske medier. Bibliografien har over 20 000 innførsler, men er ikke fullstendig, og redigeres og utbygges kontinuerlig av Universitetsbiblioteket i Oslo og Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Les mer om bibliografiens historikk og bruk av basen.