This is the 'production' environment
Universitetet i Oslo
UB-baser erfarer for tiden problemer med Single Sign-On. Kontakt ub-drift@ub.uio.no ved spørsmål eller behov for lokal innlogging.

Om Norsk litteraturkritikk

Denne bibliografien er et produkt av to forskningsprosjekter: Den norske litteraturkritikkens historie 1830–1940 (UiO 1980-1984) og Norsk litteraturkritikks historie 1870–2000: verdiforvaltning og mediering (NTNU 2009-2015).

Den opprinnelige bibliografien omfattet litteraturkritiske tekster i ulike sjangre helt tilbake fra 1780-årene. I alt omfattet den rundt 20 000 poster. Norsk litteraturkritikks historie 1870–2000 har lagt til nye poster, gjort en del endringer i oppsettet, og påbegynt et arbeid med å korrekturlese poster i den opprinnelige bibliografien.

Prosjektet Den norske litteraturkritikkens historie 1830–1940

Den norske litteraturkritikkens historie 1830–1940 foregikk ved Universitetet i Oslo ved det daværende Institutt for nordisk språk og litteratur (INSL). Arbeidet ble drevet som et instituttprosjekt med støtte fra Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) fra august 1980 til og med desember 1984, det første halve året som et forprosjekt.

Professor Edvard Beyer var initiativtaker til og leder for dette prosjektet. Derfor har bibliografien tidligere vært kjent som «Beyerbasen». Andre medarbeidere: Vitenskapelig assistent (INSL) Harald Bache-Wiig deltok i den første fasen av prosjektet. Videre ble det ansatt to vitenskapelige assistenter (NAVF) til prosjektet: Arild Linneberg og Irene Iversen. I avslutningsfasen deltok også Geir Olav Haugsbakk og Morten Moi. Styringsgruppa for prosjektet besto av Otto Hageberg, Ingard Hauge, Rolf Nyboe Nettum og Helge Rønning. Etter at prosjektet var ferdig, var Egil Rasmussen (INSL) en periode ansvarlig for tilsyn med og supplering av bibliografien.
 

Prosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870–2000: verdiforvaltning og mediering

Norsk litteraturkritikks historie 1870–2000: verdiforvaltning og mediering var et nasjonalt samarbeidsprosjekt (med deltakere fra universitetene i Trondheim, Oslo, Bergen og Agder i tillegg til Nasjonalbiblioteket) som ble ledet fra NTNU i Trondheim 2009–2015. Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd. 

Norsk litteraturkritikks historie 1870–2000 hadde som mål å presentere en teoretisk og empirisk oppdatert analyse av litteraturkritikkens normer, format og funksjonssammenhenger slik disse har gjort seg gjeldende fra det moderne gjennombrudds litterære offentlighet fram mot vår tids flermediale kultur. Prosjektet ble formelt avsluttet med bokutgivelsen Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010 (Universitetsforlaget 2016).

Leder for prosjektet var professor Sissel Furuseth (Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim). Medarbeidere var professor Eirik Vassenden (Universitetet i Bergen), professor Irene Iversen (Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo), professor Jahn Holljen Thon (Institutt for nordisk og mediefag, Universitet i Agder, Kristiansand), førsteamanuensis/fagreferent Trond Haugen (Nasjonalbiblioteket, Oslo), førsteamanuensis Thorstein Norheim (Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo), stipendiat Kristoffer Jul-Larsen (Institutt for språk og litteratur, NTNU, Trondheim) og vitenskapelig assistent Marianne Stensland (ILN). Også Nora Campbell, Ylva Frøjd og Jenny Moi Vindegg (alle ILN, UiO) arbeidet som vitenskapelige assistenter ved prosjektet.

Bibliografiens historie som database

I mange år var det bare mulig å søke i den opprinnelige bibliografien fra Den norske litteraturkritikkens historie 1830–1940 på en PC på kontoret til den vitenskapelige assistenten på INSL. Rundt årtusenskiftet la så Herman Ruge Jervell bibliografien over i et databaseformat, og slik var den tilgjengelig på nettet i mange år som «Beyerbasen». Senere la Kåre Andersen (EDB-tjenesten/HF) om bibliografien til et annet databaseformat. Med Norsk litteraturkritikks historie 1870–2000 ble spørsmålet reist om hvordan en kunne rette feil og utvide den gamle bibliografien, samtidig som en sikret at den ble tilgjengelig i overskuelig framtid. Avdeling for humaniora og samfunnsvitenskap ved Universitetsbiblioteket i Oslo (HumSam) påtok seg å lage og drive bibliografien i en ny form, som både tilfredsstilte de krav en må stille til brukervennlighet og til sikkerhet. Fagreferent i nordisk litteratur ved HumSam har stått som formell eier – ex officio (Jan Engh fram til 2016; senere Anne Sæbø), og basen har blitt administrert av et styre som siden 2010 har bestått av fagreferent i nordisk, samt Sissel Furuseth (ved NTNU fram til 2016, etter det ved UiOs Institutt for lingvistiske og nordiske studier, ILN) og Thorstein Norheim (ved samme institutt).

Høsten 2019 ble Marte Hagen og Even Teistung engasjert som vitenskapelige assistenter for å korrekturlese bibliografien. Hagen var tilknyttet prosjektet ut 2020 og gjorde en formidabel ryddejobb i basen.
 

Kilder

Bibliografiens kilder (grunnlaget for bibliografien)

Kontakt

Alle typer henvendelser om basen kan sendes til kontaktpunktet norsklitteraturkritikk@ub.uio.no.
 


Sist endret av Anne Sæbø 2021-10-15 18:29:48